PORTFOLIO

Anders Historisch Advies werkte onder meer voor:

Stadsmuseum Tilburg
Voor het Stadsmuseum Tilburg werd onderzoek gedaan naar de Internationale Tentoonstelling voor Nijverheid, Handel en Kunst. Deze werd in 1913 gehouden in Tilburg ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.


Japanse Televisie
Voor de Japanse publieke omroep werd onderzoek gedaan naar onder meer de gestolen schilderijen van Vincent Van Gogh, de Watergraafmeerse Schoolvereniging, leven en werk van Sylvia Kristel, de VOC, het bezoek van het Japanse keizerlijk paar aan Nederland, Willem Alexander en zijn uitspraken over Jorge Zorreguieta.


Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Voor Kamp Amersfoort werd onderzoek gedaan naar de relatie tussen het kamp en het kamp Ommen in de Tweede Wereldoorlog. Ook werd onderzoek gedaan naar in- en uitgaande transporten van gevangenen.

Vele particulieren
Voor vele enthousiaste geschiedenis liefhebbers werd onder meer in het Nationaal Archief in Den Haag en het NIOD in Amsterdam onderzoek gedaan naar Vlissingen in de Tweede Wereldoorlog, Het verzet in het westen van Brabant in de oorlog, soldaten in de Napoleontische tijd en werden persoonsgegevens gezocht van opvarenden van de VOC. Verder werd er historisch onderzoek verricht naar de rol van de Marine in de strijd om Nederlands Indië en ook werd een filmscript nagekeken op historische correctheid.  

                                                                                        Oorlogs Verzetsmuseum Rotterdam
Voor dit museum deed Anders Historisch Advies onderzoek naar het totale aantal slachtoffers die vielen in Rotterdam als gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Ook werd onderzoek gedaan naar het leven van verzetsheld Co Dankaart.


 
Share by: